top of page

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το εξεταστικό Κέντρο Ζυρίχης (ekZH) λειτουργεί με την έγκριση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) του Υπουργείου Παιδείας από το 2010 που είναι ο υπεύθυνος φορέας για την διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας.

Books

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας:

 • δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός άλλου πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων του.

 • αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου στην αγορά εργασίας.

 • θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα.

 • δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. (το ΑΣΕΠ σε κάθε προκήρυξή του προσδιορίζει το επίπεδο του απαιτούμενου πιστοποιητικού για χρήση στο δημόσιο).

 • δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Γ΄ επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στην κατηγορία αυτή, πρέπει ο ίδιος και οι δύο γονείς του να μην είναι Έλληνες.

 • δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού Δ΄ επιπέδου να αποδείξουν την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμούν να διεκδικήσουν διορισμό στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Aναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις:

General Information
Exams 2023
Multi-Storey Library

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιου που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίαςτους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Συστήνεται ωστόσο στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δεν διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.

Οι εξετάσεις που γίνονται σε έξι επίπεδα (Α1 (παιδιά/έφηβοι), Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2) θα διεξαχθούν στο

Πολιτιστικό Κέντρο ” Άγιος Δημήτριος”

Wasserwerkstrasse 92

8037 Ζυρίχη

Οι μέρες και ώρες των εξετάσεων καθώς και το ποσό συμμετοχής είναι

Α1 (παιδιά 8-12 ετών)           Τρίτη  23 Μαΐου           πρωί*                 100 CHF**

 

Α1 (έφηβοι/ενήλικες)          Τρίτη  23 Μαΐου           πρωί*                 100 CHF**

 

Α2                                        Τρίτη  23 Μαΐου           μεσημέρι*         100 CHF**

 

Β1                                       Πέμπτη  25 Μαΐου         πρωί*                100 CHF**

 

Β2                                       Τετάρτη  24 Μαΐου        πρωί*                110 CHF**

 

Γ1                                        Τετάρτη  24 Μαΐου       απόγευμα*        110 CHF**

 

Γ2                                        Πέμπτη 25 Μαΐου         απόγευμα*         110 CHF**

 

 * Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.

** Για να αποφύγουμε το επιπλέον κόστος της διπλής μετατροπής από και σε ελβετικά φράγκα κατά την πληρωμή στο εξεταστικό κέντρο και αργότερα κατά την αποστολή του ποσού στο ΚΕΓ, σας παρακαλούμε να κάνετε την πληρωμή σε ελβετικά φράγκα. Η διαφορά από τα ποσό του ΚΕΓ είναι για την κάλυψη των εξόδων του εξεταστικού κέντρου Ζυρίχης.

Υπογραμμίζεται ότι σε καμιά περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής που καταβάλλεται από τους υποψήφιους, αν τελικά δεν πάρουν μέρος στις εξετάσεις.

Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να συμπληρώνεται πολύ προσεκτικά:

- Το ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, όπως ακριβώς είναι γραμμένο στο αποδεικτικό ταυτότητας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι ή όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό (δηλαδή με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες).

- Πολύ προσεκτικά πρέπει να σημειώνεται και το επίπεδο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν αναγνωρίζει κανένα λάθος σε δήλωση του επιπέδου από τη στιγμή που θα παραλάβει τις αιτήσεις.

Μαζί με την αίτηση τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν για στατιστικούς λόγους ένα ερωτηματολόγιο και να υποβάλουν αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας τους (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.) στο εξεταστικό κέντρο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Η αίτηση και το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά.

 

Η ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου μπορεί να υποβληθεί

από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2023

(παράτηση προθεσμίας μετά από απόφαση του ΚΕΓ)

 

μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ακολουθώντας προσεκτικά τα βήματα και τις οδηγίες που δίνονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε την κάρτα με τον κωδικό του υποψηφίου.

ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την βοήθεια το εξεταστικού κέντρου για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, μπορούν να στείλουν την έντυπη αίτηση στη διεύθυνση που σημειώνεται παρακάτω

από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2023

ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο των στοιχείων. 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε την έντυπη αίτηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής:

 • το όνομα και το επώνυμο σας πρέπει να είναι γραμμένο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ είτε όπως είναι γραμμένο στο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητας σας είτε όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό (με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες)

 •  σημειώστε προσεκτικά το επίπεδο που θέλετε να εξεταστείτε
   

 Το εξεταστικό κέντρο Ζυρίχης έχει

αριθμό:         41003

και όνομα:    Πολιτιστικό κέντρο “Άγιος Δημήτριος”

 2. Ερωτηματολόγιο (προσοχή: διαφορετικό για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 χρόνων)

 3. Αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της αυτότητας σας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κλπ.)

Αιτήσεις συμμετοχής και ερωτηματολόγια:

 

Επίπεδο Α1 (παιδιά 8-12 ετών) / Level A1 (for children 8-12):

 

Επίπεδα Α1 (έφηβοι/ενήλικες), A2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 / Levels A1 (for adolescents and adults), A2, B1, B2, C1 and C2:

 

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις συμμετοχής, το ερωτηματολόγιο και το αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείουταυτότητητας πρέπει να αποσταλλούν στη διεύθυνση: 

Christos Frouzakis

Sesslerweg18

8802 Kilchberg

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις:

Ιωάννα Σπηλιώτη, υπεύθυνη εξετάσεων

 078 967 5042 (Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 – 15:30, Τετάρτη 9:00 – 11:30)

Χρίστος Φρουζάκης, γραμματεία

044 261 9882 (Τρίτη και Πέμπτη 14:30 – 17:30)

Fees
Books

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

 

Η ηλεκτρονική ή έντυπη αίτηση συμμετοχής γίνεται δεκτή αφού πρώτα ελεγχθεί και πληρωθούν τα εξέταστρα στον λογαριασμό:

Konto: 1100-2721.173
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
Zugunsten von: Verb. Griech. Elternverein “ARISTOTELES”  8037 Zürich
Rubrik: PRÜFUNGSCENTER
IBAN: CH16 0070 0110 0027 2117 3

 

Για να αποφεύγονται προβλήματα σας παρακαλούμε να σημειώνετε σαν λόγο πληρωμής το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προσφέρει διαγνωστικές δοκιμασίες για μια πρώτη εκτίμηση του βαθμού κατοχής της ελληνικής γλώσσας 

http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για όλα τα επίπεδα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο

http://www.greek-language.gr/certification/node/12.html 

Sample tests

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από την ιστοσελίδα της πιστοποίησης, http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html χρησιμοποιώντας τον κωδικό του εξεταστικού κέντρου και τον κωδικό υποψηφίου που είχαν παραλάβει κατά την εγγραφή τους. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επικοινωνούν με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων. Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων αποστέλλονται, επίσης, στα εξεταστικά κέντρα που τα στέλνουν ταχυδρομικά σε κάθε επιτυχόντα.

Επανεξέταση εξεταστικών τετραδίων: Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε υποψήφιος/υποψήφια έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει αίτηση στο ΚΕΓ την επανεξέταση των εξεταστικών τετραδίων του/της στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellinomatheia@komvos.edu.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη πρέπει να καταβάλει το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του/της δοθεί από το ΚΕΓ.

Results
Contact

Contact Us

Thanks for submitting!

bottom of page